Sunday, December 26, 2010

શ્રીમોબાઈલપારાયણ પ્રિતવ્રતકથા.

શ્રીમોબાઈલપારાયણ પ્રિતવ્રતકથા.

મારો બ્લોગઃ-


॥શ્રીનારદ ઉવાચ॥

" મર્ત્યલોકે જનાઃ સર્વે નાનાક્લેશસમન્વિતાઃ।
નાના યોનિસમુત્પન્નાઃપચ્યન્તે પાપકર્મભિઃ॥૧૧॥"  -


" હે પ્રભો, મનુષ્યલોકમાં બધા લોકો જુદી જુદી યોનિમાં ઉત્પન્ન થી, અનેક પ્રકારનાં દુઃખથી યુક્ત પોતાનાં પાપકર્મોથી પીડાય છે. એમનાં એ દુઃખો, કયા નાના ઉપાયથી શાંત થાય તે મને કહો, તે સર્વ હું સાંભળવા ઈચ્છું છું."

॥શ્રીભગવાનુવાચ॥

" સાધુ પૃષ્ટં ત્વયા વત્સ લોકાનુગ્રહકાંક્ષાયા।
સંત્કૃત્વા મુચ્યતે મોહાત તચ્છૃણુષ્વ વદામિ તે ॥૧૩॥  -


" હે વત્સ, મનુષ્યના હિતની ઈચ્છાથી તમે મને સારી વાત પૂછી; જે કરવાથી મનુષ્ય મોહમાયામાંથી મુક્ત થાય છે, તે હું આપને કહું છું સાંભળો."
(  પ્રથમ અધ્યાય-શ્રીસત્યનારાયણ વ્રતકથા.)

===========

હે પ્રિય વત્સ (મિત્રો),

સંસારનાં તમામ દુઃખોથી મુક્તિ અપાવતી,   પ્રિતવ્રતકથા તે, શ્રીમોબાઈલપારાયણનું  જ વ્રત છે. તેને બરાબર વિધિપૂર્વક અપનાવવાથી મનુષ્ય તત્કાળ, આ લોકમાં સર્વ સુખ ભોગવી, તમામ  દુઃખોથી આજીવન મોક્ષ પામે છે. આજે હું પણ, આપને આ વ્રતકથા કહું છું તે, આપ સર્વે ધ્યાનથી સાંભળો..!!

શ્રીમોબાઈલપારાયણ પ્રિતવ્રતકથા; અધ્યાય-૧

* વર્ષના ગમે તે દિવસે માણસ પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને પ્રિતભાવ મનમાં ધરીને, ભગવાન શ્રીમોબાઈલની (ખરીદી) પૂજા કરી શકે છે.કલિયુગમાં મનુષ્યલોકમાં અનેક દુઃખોમાંથી મુક્ત થવા માટે આ ઘણોજ સરળ અને ઉત્તમ ઉપાય છે.

ईतिश्री सेटेलाईटपुराणे रेवाखंडे श्रीमोबाईलपारायण कथायां प्रथमोડध्यायः संपूर्णम।

બોલો શ્રીમોબાઈલપારાયણ ભગવાનકી...ઈ..જય..અ..!! (લોટા પર તમારી ચમચી અથડાવો, તે ના હોય તો કોઈપણ રિંગટૉન વગાડો.)

=======

શ્રીમોબાઈલપારાયણ પ્રિતવ્રતકથા; અધ્યાય-૨

નિર્ધન કૉલેજિયન પ્રેમી અને એક અબૂધ કન્યાને પ્રાપ્ત થયેલા પૂણ્યફળની કથા.

॥સૂત ઉવાચ॥

હે વત્સ, હવે સહુ પ્રથમ જેણે આ શ્રીમોબાઈલપારાયણદેવનું વ્રત કર્યું હતું તે કથા હું તમને કહું છું;

ગુજરાતની પૂન્યભૂમિ પર એક નિર્ધન કૉલેજિયન પ્રેમી યુવક, એક અબૂધ કન્યાના વિરહમાં પાગલ થઈને પૃથ્વી પર ફરતો હતો. તેને દુઃખી જોઈને, પ્રેમી યુવક પર, ભગવાન શ્રીકામદેવે અત્યંત હેતથી પૂછ્યું," હે પ્રેમીઓની જાતિમાં શ્રેષ્ઠ ! આપ શા માટે દુઃખી છો? તે હું સાંભળવા ઈચ્છું છું, માટે મને કહો."

॥ પ્રેમી ઉવાચ॥

" હે શ્રીકામદેવપ્રભુ, મારી સાથે અભ્યાસ કરતી એક કન્યાના વિરહથી પીડાતો એક પ્રેમી છું, જો આપ વિરહ દૂર થાય એવો ઉપાય જાણતા હોયતો કૃપા કરી મને કહો."

આ સાંભળીને શ્રીકામદેવ, મંદ-મંદ હસતા, પ્રેમીને, એક નવા, ભગવાન શ્રીમોબાઈલદેવની ભેટ આપી, પેલી અબૂધ કન્યા પાસેના શ્રીમોબાઈલદેવને પ્રસન્ન કરવાનાં સર્વ વિધિ-વિધાન સમજાવી, પ્રેમીના શરીરમાં અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. 

"શ્રીકામદેવે જે પ્રિતવ્રત કરવા કહ્યું છે તે શ્રદ્ધાપૂર્વક, હું જરૂરથી કરીશ." તેમ વિચારોમાં તે નિર્ધન પ્રેમીને આખી રાત નિંદ્રા પણ  ન આવી

બીજે દિવસે સવારે ઉઠી,' હું આજે શ્રીમોબાઈલદેવનું   વ્રત કથા શ્રવણ કરીશ, એવો સંકલ્પ કરી તે પ્રેમીએ પોતાના શ્રીમોબાઈલદેવથી, પેલી અબૂધ કન્યાના શ્રીમોબાઈલદેવનો સંપર્ક સાધ્યો.

તે દિવસે આ નિર્ધન પ્રેમી પાસે પોતાના કરતાંય સારા-મોંઘા (સ્ટાઈલીશ) શ્રીમોબાઈલદેવ જોઈને, પેલી અબૂધ કન્યાએ તેને રોજ કરતાં વધારે ભાવ આપ્યો, તથા કાળક્રમે તે પ્રેમી વિરહના દુઃખથી મુક્ત થઈ પોતાની પ્રિતને પામ્યો, ત્યારથી તે પ્રેમીએ મહિને મહિને,  અલગ-અલગ શ્રીમોબાઈલદેવ ધારક, અનેક  અબૂધ કન્યાઓ સાથે પ્રિતવ્રતકથા શ્રવણ કરીને, અંતે તે  સર્વ સુખને (?) પામ્યો..!!

આ નિર્ધન પ્રેમીને અચાનક સુખી થયેલો જાણીને, તેને શ્રીમોબાઈલદેવનું  પ્રિતવ્રત શ્રદ્ધાથી કરતો જોઈને, તેના અનેક મિત્રોએ પણ આ વ્રત કરવાનો નિર્ધાર કરી અંતે તેઓ પણ મનવાંચ્છિત અબૂધ કન્યાઓને પામી, આ પૃથ્વીલોકે સુખને પામ્યા.

ईतिश्री सेटेलाईटपुराणे रेवाखंडे श्रीमोबाईलपारायण कथायां द्वितियोध्यायः संपूर्णम।

હે પરમસુખી પ્રેમીજનો, આ કથામાં,  મોહમાયામાંથી મુક્ત થવા કાજે, પ્રસાદ આરોગવાનું ઘણુંજ મહત્વ છે, પ્રસાદ ન લે તેઓ દુઃખી-દુઃખી થાય છે, તેથી આ અબૂધ કન્યાઓના કાકા-બાપા-મામા-ભાઈ આવી ગયા છે તેઓશ્રીના હાથે પ્રસાદ ખાધા વગર કોઈએ ક્યાંય જવાનું જ નથી સમજ્યા ભા..ઈ..ઈ..ઈ..!!

( શીરાનો પ્રસાદ ખાધા બાદ, બહુ ગરમ લાગ્યો હોયતો, `ગ઼મ` ગલત કરવા..સૉરી `ગરમી` ગલત કરવા, રસ્તામાં બાઈક ઉભું કરી`નીરો` પી લેજો..!!)

બોલો શ્રીમોબાઈલપારાયણ ભગવાનકી...ઈ..જય..અ..!!
( લોટા પર તમારી ચમચી અથડાવો, તે ના હોય તો કોઈપણ રિંગટૉન વગાડો.)
========

દોસ્તો, ના..ના..ને..ના..!! શ્રીમોબાઈલપારાયણ પ્રિતવ્રતકથાના આગળ એકપણ અધ્યાય નથી. તમારા અબૂધ પ્રેમના સોગન..બસ?

હું નમ્રપણે માનું છુંકે, પ્રિતવ્રત કથાશ્રવણ કરનારા  પ્રેમીભક્તોને,  પુરતો ધરાઈને  પ્રસાદ મળી જાય  એટલે મોટાભાગે  શ્રીમોબાઈલદેવ  વ્રતકથા પૂર્ણ થયેલી ગણાય. ત્યારબાદ બહુ - બહુતો  ફક્ત  કાંસીજોડા લઈને મોટે-મોટેથી ભેંકડૉ તાણતા હોય તેમ, ભેંસાસુર અવાજે, `જયદેવ-જયદેવ` આરતી ગાઈ શકાય.

શ્રીમોબાઈલપારાયણ પ્રિતવ્રતકથા આરતી..!!

" સમરું રિલાયન્સ ટાટા, પ્રેમે ડો..કૉ..મા (૨)
મોબાઈલ  દેવા  સહુને (૨) સુખ  આપે કેવાં?    .
.જય કામદેવ..કામદેવ.

૧.  સુંદર સ્લીમ સ્વરૂપ, મોહક તમે એવા !
  સત્ય- અસત્ય કથનથી(૨) થાતી તુજ સેવા?..
જય કામદેવ..કામદેવ.

૨.  ઉલ્કામુખ પછડાતા સરવે, પ્રેમી  જન કેવા!
   નિત્ય નવા કર સોહે  (૨) ભજે  કામદેવા ?   ..
જય કામદેવ..કામદેવ.

( બસ..બસ..બસ.. હવે આરતીના આગળના અંતરા, આપ સર્વે વિદ્વાન મિત્રો મનમાં ઘડીને, મનમાં જ બોલી નાંખજો, મારું હૈયું ખૂબજ  ભરાઈ આવવાથી, હું આગળ ગાઈ શકતો નથી.સૉરી..!!)

 ( તા.ક. આ પ્રિત  વ્રતકથાને, ક્રિસમસ - ન્યૂ ઈયર રૅવ પાર્ટીઓની વ્રતકથા સાથે કોઈજ લેવાદેવા નથી, તે જાણ પુરતું..!!)

માર્કંડ દવે, તા.૨૬ ડીસેમ્બર ૨૦૧૦.

5 comments:

 1. પ્રસાદી માં બધાને એક એક રીંગ ડાઉનલોડ કરી અપાવી હતી ને. :D

  ReplyDelete
 2. કાકા-બાપા-મામા ની મહાપ્રસાદી એટલે મહા-ડંડાવાળી..!! રૅવ પાર્ટીવાળા માટે

  ReplyDelete
 3. પરાર્થે સમર્પણDecember 28, 2010 at 2:46 AM

  આદરણીય શ્રી માર્કંડભાઈ દવે,
  એક માણવા જેવા માનવીનો પરિચય થયો. આપને હું મળી ના શક્યો
  તેનું ઘણું દુખ થયું. .હવે મળ્યા છીએ તો મન ભરીને આપને માણીશું
  આપની સરાહનીય પ્રવૃતિઓ બદલ ખુબ જ ધન્યવાદ.
  આપનું સરનામું મોકલશો મેં ૨૦૦૯ માં સ્વર્ણિમ ગુજરાત નિમિતે
  ગુજરના ધ્વજ ચીન બનાવડાવેલા તે મોકલી શકું.
  બસ ત્યારે મળતા રહીશું

  ReplyDelete
 4. આદરણીય શ્રી માર્કંડભાઈ દવે,
  એક માણવા જેવા માનવીનો પરિચય થયો. આપને હું મળી ના શક્યો
  તેનું ઘણું દુખ થયું. .હવે મળ્યા છીએ તો મન ભરીને આપને માણીશું
  આપની સરાહનીય પ્રવૃતિઓ બદલ ખુબ જ ધન્યવાદ.
  આપનું સરનામું મોકલશો મેં ૨૦૦૯ માં સ્વર્ણિમ ગુજરાત નિમિતે
  ગુજરના ધ્વજ ચીન બનાવડાવેલા તે મોકલી શકું.
  બસ ત્યારે મળતા રહીશું.

  ReplyDelete
 5. દવેસાહેબ, કદાચ તમારી પેઢી પછીની અમારી પેઢી સુધી શ્રી સત્યનારાયણ ની વ્રતકથા યથાયોગ્ય હતી પણ તમે આવનારી નવી પેઢી જે ટેકનોલોજી યુગ માં જીવવાની તેમના ઉદ્ધાર માટે અત્યારથીજ યોગ્ય શ્રી મોબાઈલપારાયણ ની વ્રતકથા નું જે અદભૂત સર્જન કર્યું છે, તે ખુબ રસભર લાગ્યું. ખરેખર, આપની પોસ્ટ માં કંઈક અલગજ વાતો અને રમુજ જાણવા મળે છે.

  ReplyDelete

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.