Sunday, May 29, 2011

વાહ ક્યા પ્રેમ હૈ..!! wow..!! what a LOVE?

વાહ ક્યા પ્રેમ હૈ..!! 
wow..!! what a LOVE?
(સૌજન્ય-ગૂગલ)પ્યારે દોસ્તોં,
 
ઉત્તર મહાભારત મહાગ્રંથ મેં કલયુગ કે ભવિષ્ય કે બારે મેં મહર્ષિ વેદવ્યાસ ને કુછ ત્રુટિરહિત કથન કિએ હૈં.શિક્ષા જગત મેં વ્યાપ્ત મલિનતા કે કારણ, જ્ઞાન ઔર વિદ્યા કા નાશ હોગા.

( ક્યા સહી - ક્યા ગ઼લત? પઢ઼ને-પઢ઼ાને વાલોં કી પઢ઼ાઈ કે ક્ષેત્ર મેં ઉદાસીનતા ઔર સચ્ચે જ્ઞાન કા હ્રાસ ?)

આઈએ, સુનેં, એક આધુનિક કૉલેજ કન્યા કી મોબાઈલ talk..!!

======

" અરે યાર..!! માય મમ્મા ભી દેખના? સુબહ-સુબહ કૉલેજ જાતે વક઼્ત હી ઉસકી ખિચપિચ શુરુ હો ગઈ..!! શૈલા યે ડ્રેસ મત પહનના, ઇસમેં તેરા સારા બદન દિખતા હૈ..!! આજ જલ્દી વાપસ ઘર આ જાના..!! યાર હમારી કોઈ ચોઈસ હી નહીં?

સૈલાબ કી ભી રિંગ આઈ થી ,"હાય હની, કૉલેજ આ રહી હૈ ના? આજ કહાઁ મિલના હૈ? મૈં, શૈલા ઉસ પોપટ સે મિલૂઁ? MY FOOT!! સાલા કભી પૉકેટ મેં  તો હાથ ડાલતા નહીં હૈ ? LEAVE IT યાર..!!"

ઇસ મંથ કે મેરે સારે પૉકેટ મની ફિનિશ હો ગએ હૈં, બટ યુ નૉ? મૈને ક્યા કિયા? ઇસ શૈલા ને  સ્માર્ટનેસ દિખાતે હુએ, ઉસ પોંગા પંડિત કૌશિક કો ઐસી મીઠી સ્માઈલ દેદી કિ, ઉસને ૫૦૦ કા નોટ તુરંત નિકાલ કર મુઝે દે દિયા. નહીં યાર, ફ્રી મેં નહીં..!! ઉસકે બદલે, મૈંને ઉસકે સાથ લોંગ ડ્રાઇવ પર જાનેકા પ્રોમિસ કિયા હૈ. તુ ભી આએગી ક્યા? વો રિતુડી કો હમારે સાથ આના થા મગર, you know !! વો સિર્ફ ન્યૂજ઼ પેપર નહીં, પૂરા ન્યૂજ઼ ચૈનલ હૈ? ક્યા, ઍક્જ઼ામ નજ઼દીક હૈ? તુ કબ સે ઍક્જ઼ામ કી ફ઼િક્ર કરને લગી? હી..હી..હી..!!

મુઝે  કોઈ ચિંતા નહીં હૈ? you see, મૈંને તો વો હૅન્ડસમ પ્રોફેસર હૈં ના? હાઁ..હાઁ, ઉસી કો પટા લિયા હૈ..!! મુઝે બહુત હૅલ્પ કર રહા હૈ. નહીં,નહીં..વો મેરા નહીં, સૈલાબ કા  રિલેટિવ હૈ. ઉસકા હૈબિટ થોડ઼ા ખ઼રાબ હૈ, મેરે સાથ શૅક હૅન્ડ કરને કે બાદ હાથ જલ્દી છોડ઼તા નહીં હૈ..!!નહીં..નહી..યાર,ઉસકી? નો મોર હિંમત, શૈલા કો તો તુ જાનતી હૈ ના? મુઝે ઐસોં કો હૈન્ડલ કરના અચ્છી તરહ આતા હૈ..!!

સન્ડે કો ક્યા કરતી થી? યા..ર..!! મેરા યે સન્ડે બિલકુલ બેકાર ગુજ઼રા..!!

મેરી મમ્મા અભી સે, you know,જન્મ કુંડલી ઔર ઐસા હી કુછ સમથિંગ-સમથિંગ લે કર, મેરે રિશ્તે કે લિએ રિશ્તેદારોં સે બાત કરતી રહતી હૈ? બટ, મૈંને તો ઉસકો ક્લિન-ક્લિન કહ દિયા હૈ, હાલાઁકિ મૈં થર્ડ ઈયર મેં સ્ટડી કર રહી હૂઁ,But, I want to study further?

મેરે પાપા? મેરે પાપા તો વૅરી-વૅરી nice guy હૈ..!! પતા હૈ, એક દિન ક્યા હુઆ થા? ઉન્હોંને મુઝે હૈં ના, સૈલાબ કે સાથ બાઈક પર ચિપક કર બૈઠે હુએ દેખ લિયા થા, ફિર ભી હી ડીડન્ટ ટેલ મી અ સિંગલ વર્ડ..યા..ર? મેરી મમ્મા, મેરી શાદી કો લેકર, ફ઼ાલતૂ મેં Worry હો રહી હૈ..!!

હાઁ..મગર પાપાને, મમ્મા કો  ટૂ મચ, worry કરતે દેખકર, ઉસે સાફ-સાફ કહ દિયા, શિલા  is mature  enough  to take care of her self..!! no..no..યાર,  કૉલેજ કે કિસી ભી પોપટ કે સાથ,મેરેજ તો મૈં કરનેવાલી નહીં..!! પાપા જહાઁ કહેંગે, ઉસી લડ઼કે કે સાથ..!! you know our સંસ્કાર culture ઔર ઐસા હી કુછ સમથિંગ-સમથિંગ..!!

 O.K. I am in hurry,we will talk later,bye."
 
=======
 
જાન લે લો  મેરી મગર પ્યાર સે(ગીત)
 
=======
 
નોટ- પૂરે ગીત મેં, પ્રિતમ સૈલાબ ગીત ગા કર શિલા સે પ્યાર જતા રહા હૈ ઔર શૈલા `I DON`T CARE.` કહ કર ઇન્કાર કર રહી હૈ.

 
જાન લે લો  મેરી મગર પ્યાર સે....!!
 
I DON`T CARE.
 
જ઼ખ્મ દે  દો નયા મગર પ્યાર સે...!!
 
I DON`T CARE.

 
૧.
 
ચલ પડ઼ા હૂઁ મૈં, ઇશ્ક઼ કી રાહ પર.
 
દિલ રખા હૈ ક઼દમોં મેં, હર આહ પર.
 
દો ક઼દમ સાથ ચલ, મગર પ્યાર સે....!!
 
I DON`T CARE.
 
૨.
 
જ઼ુલ્ફ઼ મેં તેરી યૂં હી ઉલઝતા ગયા.
 
અશ્ક બહતે રહે, મૈં પિઘલતા રહા.
 
એક નજ઼ર દેખ લે,મગર પ્યાર સે....!!
 
I DON`T CARE.

 
૩.
 
આગ સી લગ ગઈ, જિસ્મ જલતા રહા.
 
સાઁસ  થમ  સી   ગઈ, મૈં  તડ઼પતા રહા.
 
દિલ જલાઓ મેરા, મગર પ્યાર સે.....!!
 
I DON`T CARE.

 
 ૪.
 
કોઈ  ક્યૂઁ ન મરે, બેરૂખ઼ી દેખ કર.
 
કોઈ કૈસે જીએ, યાર કો છોડ઼ કર.
 
ક઼ત્લ કર દો મેરા,મગર પ્યાર સે....!!
 
I DON`T CARE.

=======
 
બસ, હમ આગે ક્યા કહેં, યે નયે જ઼માને કા LOVE હૈ,સાહબ..!! અબ આપ હી કુછ ફરમાઈએ?
 
માર્કંડ દવે. દિનાંકઃ- ૨૯- ૦૫-૨૦૧૧.

2 comments:

  1. JITNA SAMJH AAYA ACHHA LAGA, HINDI YA ENGLISH ME HOTA TO JYADA SAMAJH AATA......

    ReplyDelete
  2. Dear Devendra Kumar This is very fully One.
    I like It.
    Sorry to hear that u cant undestend gujarati content.

    ReplyDelete

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.