Saturday, October 29, 2011

નયનોએ કહી દીધું. (ગીત.)

નયનોએ કહી દીધું. (ગીત.)


કહેવું  હતું  જે તમને, નયનોએ કહી દીધું,

શરમ તમે રાખો જરા, બસ હવે બહુ થયું.


ભરવું હતું મેં એટલું, અંતરમાં ભરી લીધું,

અંતર તમે રાખો જરા,બસ હવે બહુ થયું.


અંતરા-૧.


ખીલી  ઊઠી  જવાની, અદાઓ એ કહી દીધું,

તનમન  તમે  ઢાંકો જરા, બસ હવે બહુ થયું.

કહેવું   હતું  જે  તમને, નયનોએ  કહી  દીધું,

અંતરા-૨.


છલકી  રહી  સુરાહી, પીનારા એ કહી દીધું,

ઝૂકશો  ન  તમે  એટલાં,બસ હવે બહુ થયું.

કહેવું  હતું  જે  તમને, નયનો એ કહી દીધું,


અંતરા-૩.


ઝૂમે  કદમ  નશામાં, જોનારા એ કહી દીધું,

ભરશો ન આ જામ ફરી, બસ હવે બહુ થયું.

કહેવું   હતું  જે  તમને, નયનોએ કહી દીધું,


અંતરા-૪.


પ્રીતમાં થયો છું પાગલ, ચાહનારે કહી દીધું,

અવળી રાહ ના ચીંધો, બસ  હવે  બહુ  થયું.

કહેવું  હતું   જે  તમને, નયનો એ કહી દીધું,

શરમ તમે રાખો  જરા, બસ  હવે  બહુ થયું.


માર્કંડ દવે. તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૧.

No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.