Wednesday, July 6, 2011

જાગ,બૉસ.ડી.કે.આમીર-ઝાગ?


જાગ,બૉસ.ડી.કે.આમીર-ઝાગ?
સૌજન્ય-ગૂગલ.


"યે ફિલ્મ બચ્ચોં કે લિએ નહીં હૈ, હમને વયસ્ક કે લિએ હી સેંસર સર્ટિફ઼િકેટ માંગા થા..!!"

-સરદાર સરોવર ફૅમ વ્યર્થ-આંદોલનકારી,


સંત શિરોમણિ નિર્માતા-ઉસ્તાદ શ્રીઆમીરખાનસાહબ ઉવાચ્..!!


======

પ્યારે દોસ્તોં,

સબ ટી.વી.પર દિનાંક ચાર જુલાઈ સે, નિર્દોષ મનોરંજન કા એક નયા કાર્યક્રમ,`Happy Housewives Club`, શુરુ હુઆ હૈ,યે બહુત અચ્છી બાત હૈ ૤

પર,સન-૧૯૯૫ મેં, એક  નયે રિકૉર્ડિંગ સ્ટૂડિયો કે નિર્માણ હેતુ, જૂહુ-  મુંબઈ કે ઇલાકે મેં, એક ભવન-લૉકેશન દેખને કે લિએ, કુછ મિત્રોં કે સાથ, મૈં ભી ચલા ગયા ૤ ઉસ ભવન કે મકાન માલિક સે, સ્વાભાવિક  બાતચીત કે દૌરાન, ઉનકે દ્વારા પૂછે ગએ, એક સવાલ ને,  હમેં બડ઼ા હૈરાન કર દિયા..!! ઉન્હોંને હમેં પૂછા," આપ યહાઁ રિકૉર્ડિંગ સ્ટૂડિયો કે બહાને, હાઉસ-વાઇફ઼ કિટી-પાર્ટી ક્લબ, જૈસી કોઈ  ઍક્ટિવિટી ચલાને કા ઇરાદા તો નહીં રખતે હૈં ના?"

ઐસે બેતુકે સવાલ સે, હમેં બહુત અચંભા હોને કે કારણ, હમને ઉનસે જબ,જ્યાદા જાનકારી ચાહી તબ ઉન્હોંને હમેં બતાયા કિ,"પિછલે કઈ માહ સે યહ ભવન, એક હાઉસ-વાઇફ કિટી-પાર્ટી ક્લબ વાલોં કો,કિરાયે પર દિયા હુઆ થા ૤ ઉસ ક્લબ કે સદસ્યોં ને યહાઁ, કિટી પાર્ટી કે બહાને,`Male Prostitute`‏કો હાયર કરકે, `Striptris Dance`-જુઆ-શરાબ ઔર અશ્‍લીલતા કા માહૌલ ખડ઼ા કર દિયા થા,જિસકે ચલતે યહ સ્થાન બહુત બદનામ હો રહા થા ૤ હાલાઁકિ, મકાન-માલિક ને ઉન સભી  ફૂહડ઼ નમૂનોં  કો, દસ દિન પહલે હી યહાઁ સે ખદેડ઼ દિયા થા..!!     

વૈસે, હમ તો, ઇસ સ્થાન કી, ઇતની બઢ઼િયા તારીફ઼ સુનતે હી, વહાઁ સે ઉઠ ખડ઼ે હુએ પર, મેરે મન મેં ભી એક સાથ કઈ સવાલ ઉઠ ખડ઼ે હો ગએ..!!

* ક્યા સમાજ મેં,નર હો યા નારી, ઉનકે સાર્વજનિક  વાણી-બર્તાવ કી કોઈ સીમા; સરહદ હોની ચાહિએ?

* અગર હાઁ તો, ઐસી સીમા કૌન તય કરેં? કાનૂન? કાનૂન તો ઐસે કઈ કાનૂન તો મૌજૂદ હૈ ના? ઇસ કા અમલ કહાઁ હોતા હૈ?

* તો ફિર,સમાજ મેં નૈતિકતા કે પ્રહરી હોને કા દમ ભરને વાલા કોઈ સામાજિક-રાજનીતિક સંસ્થા યા દલ, શ્‍લીલ-અશ્‍લીલ કી સીમા તય કરેગા? હાલાઁકિ, ઉનમેં ભી તો કઈ મત ભેદ-મન ભેદ હૈ..!!

માનો મેરે ઇન સારે સવાલ કે જવાબ મુઝે આજ હી મિલના તય હો..!! મુંબઈ સે વાપસ આતે સમય,મેરે સૂરત કે એક મિત્ર ને બહુત આગ્રહ કરકે, ઉનકી મેહમાનનવાજ઼ી કે લિએ ઉનકે યહાઁ એક દિન ઠહર ને કે લિએ આખ઼િર, મુઝે રાજ઼ી કર હી લિયા ૤

હમારે સૂરતી-લાલા મિત્ર કે ઘર મેં, પરિવાર કે છોટે-બડ઼ે,  સભી સદસ્ય કો બાત-બાત મેં, બિલકુલ સ્વાભાવિક ઢંગ સે, સંત શિરોમણિ શ્રી શ્રીઆમીરખાનજી કી નયી ફિલ્મ,`દેલ્હી બેલી` કી સ્ટાઇલ મેં, અશ્‍લીલ ગાલિયાઁ ઉચ્ચારતે દેખ, મુઝે બડ઼ા આશ્ચર્ય હુઆ..!! મિત્ર કો પૂછને પર પતા ચલા કિ,સૂરત શહર મેં, ઇન શબ્દોં કો અપશબ્દ  ન  માન કર, મન કી ભડ઼ાસ નિકાલને વાલે, આમ વ્યવહાર કે શબ્દ માને જાતે હૈં..!!

મેરે મિત્ર ને, અપને અલગ કમરે મેં,  રાત કો, કરીબ નૌ બજે, ટાઈમ-પાસ કરને કે લિએ, સન-૧૯૯૪ મેં રિલીજ઼ હુઈ, સુપ્રસિદ્ધ નિર્માતા-નિર્દેશક શ્રી શેખર કપૂર જી કી,`દસ્યૂ સુંદરી ફૂલનદેવી`, કી જીવન ગાથા પર આધારિત હિન્દી ફિલ્મ,`બૈન્ડીટ ક્વિન` કી સી.ડી; સી.ડી. પ્લેયર પર લગાઈ, મગર યે ક્યા?

હમેં કોઈ ફિલ્મ નિહારતા દેખ કર, મેરે મિત્ર કે કરીબ દસ ઔર બારહ સાલ કે દો બચ્ચેં ભી, હમારે સાથ કમરે મેં આ કર, ઉત્સુકતા વશ ફિલ્મ દેખને બૈઠ ગએ..!! ઉન બચ્ચોં કી જ઼િદ કે આગે મેરે મિત્ર ભી લાચાર હો ગએ?

દોસ્તોં, અબ આપ કો યે તો પતા હી હૈ કિ, ફિલ્મ,`બૈન્ડિટ ક્વિન`મેં વાસ્તવિકતા દર્શાને  હેતુ, નિર્દેશક ને કુછ બોલ્ડ દૃશ્ય ભી ફિલ્માયે હૈં?

મેરે મિત્ર કે દસ-બારહ સાલ કે દોનોં બચ્ચોં ને(પુત્ર-પુત્રીને) ઇસ ફિલ્મ મેં આતે, ગાલી ગલોંચ કે દૃશ્ય તક તો ફિલ્મ  દેખને કી હિમ્મત જુટા લી પર, જૈસે હી ફિલ્મ કી નાયિકા પર બલાત્કાર કા સંપૂર્ણ નગ્ન દૃશ્ય આયા કિ તુરંત, ઉન દોનોં બચ્ચોં કે ધ્યાન મેં યે બાત આ ગઈ કિ, ઉનકે  પાપા યહ ફિલ્મ સાથ બૈઠ કર દેખને સે મના ક્યોં કર રહે થે, અતઃ  દોનોં બચ્ચે, બિના કુછ કહે સુને હી, કમરે સે ચુપચાપ  બાહર ચલે ગએ ૤

સમઝદાર બચ્ચોં કી, યહ હરકત દેખ કર, મુંબઈ સે મેરા પિછા કર રહે, મેરે મન મેં ઉઠે, કઈ સારે સવાલોં કે જવાબ, માનો સૂરત મેં હી મુઝે મિલ ગએ..!! ઔર " સાર્વજનિક  વાણી-બર્તાવ કી સીમા કૌન તય કરે?" ઇસ પ્રશ્ન કા જવાબ હૈ..!!

"આયુ મેં, છોટે હો યા બડ઼ે, નર હો યા નારી, જો બાત અપને આત્મા કો રાસ ના આયેં-અપને મન કો ના ભાયે, વહ સારે શબ્દ-બાત અશ્‍લીલ હૈ ૤ ઐસે શબ્દ-બાત બોલને-સુનને કે લિએ, અપને મન-આત્મા કે દ્વારા, જો સરહદ; સીમા બાઁધી જાએં, વહી સીમા પ્રત્યેક ઇન્સાન કે લિએ સત્ય હોતી હૈ ૤"

હાલાઁકિ, યે શબ્દ કે શ્‍લીલ-અશ્‍લીલ માને જાને કી સીમા, દેશ-વિદેશ કી સંસ્કૃતિ ઔર સંસ્કાર-પરંપરા કે અનુસાર ભિન્ન-ભિન્ન જ઼રૂર હો સકતી હૈ ૤ એક આશ્ચર્યજનક બાત યહ ભી હૈ કિ, ભારત કી સભી ભાષાઓં કે કુછ અપ શબ્દ અગર અંગ્રેજી મેં ઉચ્ચારે જાએં, તો વહ બકવાસ  અપશબ્દ  ઉચ્ચારને વાલા વ્યક્તિ, સાક્ષર કે તૌર પર, સમાજ મેં  સર્વાધિક માન પાતા  હૈ?

વૈસે, યહ ભી દેખા ગયા હૈ કિ, હમારે હી દેશ કે ભિન્ન-ભિન્ન રાજ્યોં મેં, કોઈ એક શબ્દ, એક પ્રદેશ મેં, જહાઁ અપશબ્દ માના જાતા હૈ, વહી અપશબ્દ દૂસરે કિસી પ્રદેશ મેં, આમ વ્યવહાર કે ચલન કા શબ્દ માના જાતા હૈ?

અગર ઇસ ઉદાહરણ કો ધ્યાન મેં રખેં તો, હમારે દેશ કે કઈ રાજ્યોં કે લિએ વરદાન સમાન, ગુજરાત કે, મહાકાય સરદાર સરોવર નર્મદા બાંધ કે વિરૂદ્ધ, બિના કુછ સોચે-સમઝે, ઇસ બાઁધ સે હોનેવાલે કલ્યાણકારી લાભ કા કોઈ અભ્યાસ કિએ બિના, ઉસ વક઼્ત રિલીજ઼ હોને વાલી, અપની ફિલ્મ,`ફ઼ના` કો, બૉક્સ ઑફ઼િસ લાભ પહુઁચાને  કે લિએ, નર્મદા બાઁધ વિરોધી આંદોલન કા સમર્થન કરકે, ગુજરાત કી જનતા કા આક્રોશ બટોરને વાલે, મિસ્ટર પરફૅકનીસ્ટ, શ્રીઆમીરખાન ને,અપની ઇમેજ સે વિપરીત, અપને ભાન્જેં અભિનેતા ઈમરાનખાન કી કૈરિયર કો જ઼ોર કા ધક્કા દેને કે લિએ,`Cunning આમીર મામૂઁ-ફ઼્લૉપ ઇમરાન ભાન્જે ને, સારે દર્શકોં કોં `ચૂ..બીપ..યા = મામૂઁ` બનાને કે લિએ, `દિલ્હી બેલી` કા નિર્માણ કિયા હૈ?

ઐસે મેં, જબ ઇસ ફિલ્મ કી જબ ચારોં ઓર સે પ્રશંસા યા કડ઼ી આલોચના હો રહી હૈ તબ, ઇસ ફિલ્મ કો કિતની ગંભીરતા સે લેના- ના લેના, ફિલ્મ શ્‍લીલ હૈ યા અશ્‍લીલ, ઇસ બાત કી સીમા, ફિલ્મ દેખને વાલે છોટે-બડ઼ે સભી દર્શકોં કો, અપને મન-આત્મા કી આવાજ઼ સુનકર, ઉસકે મુતાબિક સરહદ કા ફૈસલા કરના ચાહિએ..!!

યહાઁ છોટે-બડ઼ે સભી દર્શક ઇસલિએ લિખા હૈ કિ, ઇસ વિવાદિત ફિલ્મ કી પાયરેટેડ સી.ડી. કુછ હી દિનોં મેં બાજ઼ાર મેં ઉપલબ્ધ હો જાએગી, જિસકી એક કૉપી-લિંક્સ આજ ભી નેટ પર ઉપલબ્ધ હૈ ૤

પાર્ટ-૧.
http://movzap.com/332euk14f3rb.html

પાર્ટ-૨.

http://movzap.com/ncwyn0d0385b.html

પાર્ટ-૩.
http://movzap.com/nzkwsoxvc5d0.html
પાર્ટ-૪.
http://movzap.com/3pqjguog05eo.html

પાર્ટ-૫.
http://movzap.com/hrrn310bsnba.html

પાર્ટ.૬.
http://movzap.com/ycyzj73336b6.html

જ઼ાહિર હૈ ઐસે મેં ૧૮ સાલ સે કમ આયુ કે બચ્ચેં ભી ચોરી છિપે ઇસ પાયરેટેડ કૉપી કો અવશ્ય નિહારેંગે? ઐસે મેં, હમેશા કી તરહ, આમીરખાન કા યહ સાર્વજનિક સ્ટેટમેન્ટ બેકાર-બેઅસર હો જાએગા કિ," હમને યહ ફિલ્મ કા `A` સર્ટિફ઼િકેટ લિયા હુઆ હૈ?"

સચ તો યહ હૈ કિ,આમીરખાન કી`સરફ઼રોશ`;`તારે જમીઁ પર`,જૈસી ફિલ્મોં કી કલાત્મકતા કે અનુરૂપ,`દેલ્હી બેલી` ફિલ્મ નહીં હૈ ૤ માનો, ઉસ અસલી આમીરખાન કો, ઉસકી દૂસરી બીવી (નિરાશા કી) કિરન ઔર ફ઼્લૉપ ઍક્ટર ભાંજે ઇમરાન ને હાઈજૈક કર લિયા હો..!!

એક  ટી.વી. સાક્ષાત્કાર મેં આમીરખાન ને દાવા કિયા હૈ કિ,`દેલ્હી બેલી` ફિલ્મ કી સ્ક્રિપ્ટ ઓરિજિનલ હૈ ૤

આમીરખાન કે ટી.વી,સાક્ષાત્કાર કિ લિંક-

http://www.youtube.com/watch?v=YjtSJCbtaXw&feature=relmfu

આમીરખાન કા યહ દાવા  કિ,`દેલ્હી બેલી` ફિલ્મ કી સ્ક્રિપ્ટ ઓરિજિનલ હૈ, યે બાત બિલકુલ સત્ય સે પરે હૈ ક્યોંકિ, યહ ફિલ્મ, સન-૨૦૦૯ મેં રિલિજ઼  હુઈ અંગ્રેજી ફ્લૉપ ફિલ્મ,`Next Day Air`,પર આધારિત હૈ યહાઁ તક કી, ઉસકે કઈ  સેટ ઔર સીન ભી હૂબહૂ કૉપી કિએ ગયે હૈં?  આમીરખાન જૈસે મંજે હુએ કલાકાર સે, દર્શકોં કો, ઇતને બડ઼ે છલ-કપટ કી, શાયદ ઉમ્મીદ નહીં થી..!!

ફિલ્મ,`Next Day Air`, કી લિંક- 
http://www.novamov.com/video/4d8f7bd6b9c85

હાલાઁકિ, કઈ સારે નિર્માતા-નિર્દેશક-અભિનેતા-અભિનેત્રી, ફિલ્મ ઉદ્યોગ મેં અમાપ સફલતા પ્રાપ્ત કરતે હી, પ્રયોગશીલતા કે નામ ફૂહડ઼ ફિલ્મોં કા નિર્માણ કરતે હૈં, જિનમેં સે એક,`દેલ્હી બેલી` ભી હૈ..!!

યહ ફિલ્મ દેખને કે બાદ, દર્શકોં કો લગતા હૈ કિ, આમીરખાન અપની `નિરાશા કી` કિરન ખાન બીવી કે પ્રભાવ મેં આકર, ઉસકે કહને યા સ્ક્રિપ્ટ પઢ઼ કર હઁસને પર, અંટસંટ ફ઼ાલતૂ ફિલ્મ નિર્માણ કરકે, યે સાબિત કરને પર તુલે હૈં કિ,વહ સાઠ સાલ કે હોને સે પહલે હી સઠિયા ગયે હૈં?

યે નિશ્ચિત હૈ કિ, પ્રયોગોં કે નામ પર સમાજ મેં ક્ષોભ પૈદા કરને વાલી ઐસી ફિલ્મેં  દેખકર હી દર્શક,અતિરિક્ત રૂ.૧૦૦ ખર્ચ કરકે, પૉપકોર્ન-પૅપ્સી ખા-પી કર, ઇતને બડ઼ે ઘોર અપરાધ કા ઘોર પ્રાયશ્ચિત  કરતા હોગા..!!

અગર આમીરખાન, આને વાલે સમય મેં ભી, બીવી કિરન ઔર ઇમરાન કે ઇશારોં પર,`દેલ્હી બેલી`,જૈસી બકવાસ ફિલ્મ નિર્માણ કરતે રહેંગે, તો બૉક્સ ઑફ઼િસ પર ઉનકી સભી ફિલ્મ, એક ન એક દિન  પીટ ને લગેગી ઔર ઉન્હેં ભી રામગોપાલ વર્મા કી તરહ, અપને સાથી કલાકારોં પર,`દેલ્હી બેલી` કી અશ્‍લીલ ભાષા મેં ટ્વીટ કરના પડ઼ેગા?

હમારે પડ઼ોસી શર્માજી કા કહના હૈ કિ," આમીરખાન ઇસ ફિલ્મ મેં રુપયા જ઼રૂર કમાયેગા, પર `ગોવિંદા-ડેવિડ ધવન-શક્તિકપૂર` સ્ટાઈલ કી  ફૂહડ઼ કૉમેડી પરોસ કર, દર્શકોં કા વિશ્વાસ ખો દેગા..!!  અગર  વિદેશી ફિલ્મોં સે સ્ટોરી-આઇડિયા ચુરા કર, નિર્માણ કિએ ગયે પ્રયોગ ઐસે હી હોતે હૈં  તો, ભોજપુરી યા ફિર, મરાઠી માનુષ દાદા કોંડકે કિ, `અંધેરી રાત મેં દિયા તેરે હાથ મેં`, જૈસી ફિલ્મોં કો,`દેલ્હી બેલી`સે બેહતર માનના ચાહિએ, કમ સે કમ ઉસમેં અપની મિટ્ટી કી ખ઼ુશબૂ તો હોતી હૈ..!!"

શર્મા જી ને તો આક્રોશિત હો કર યે તક કહ દિયા, " સરકાઈ લો ખટિયા જાડ઼ા લગે- જૈસે ગાનોં કે લિએ, ગોવિંદા અંકલ ઔર કરિશ્મા આંટી ને, છોટે-બડ઼ે  સભી દર્શકોં સે માફ઼ી માંગી થી, ક્યા આમિરખાન ઇસ બકવાસ ફિલ્મ કે લિએ, દર્શકોં સે માફ઼ી માઁગેંગે?"

યહાઁ, એક સ્પષ્ટતા જ઼રૂરી હૈ કિ, જૈસે આમીરખાન અપને ફિલ્મી પ્રયોગ કરને કે લિએ સ્વતંત્ર હૈ, ઇસી પ્રકાર શર્મા જી જૈસે દર્શકોં કો ભી અપને વિચાર વ્યક્ત કરને કી આજ઼ાદી હૈ ૤

વૈસે,શ્રીશર્મા જી કી યહ ભડ઼ાસ, કઈ લોગોં કો સહી લગેગી,ક્યોંકિ, અપની હર એક ફિલ્મ કો `ઑસ્કાર ઍવોર્ડ` કે લાયક સમઝને બાલે, આમીરખાન, ઇસ ફિલ્મ કો `ઑસ્કાર` મેં નોમિનેટ કરા કે `ઑસ્કાર ઍવોર્ડ` કે લિએ મરણાસન્ન પ્રયાસ કરેંગે?  

અભી-અભી ન્યૂજ઼ ચૈનલ પર એક બ્રેકિંગ ન્યૂજ઼  ફ્લૈશ હો રહા હૈ,"જયપુર કી મેડિકલ કૉલેજ કે સ્વર્ગવાસી પ્રિસિંપલ શ્રીરામેશ્વર શર્મા જી ને અપની ૫૦ સાલ કી ડૉક્ટરી સેવાઓં કે બાદ, ડૉક્ટરી પઢ઼ રહે છાત્રોં કે અભ્યાસ કે ઉમ્દા હેતુ, અપને મૃત્યુપશ્ચાત, દેહ દાન કિયા થા, પર`સવાઈ માધોસિંહ અસ્પતાલ` કે સત્તાધિશોં કી લાપરવાહી સે, ઉનકા મૃત દેહ, છાત્રોં કે કામ ન આ કર, વહાઁ બસ રહે, અસંખ્ય માઁસાહારી ચૂહોં કા પાપી પેટ ભરને કે લિએ કામ આયા..!! જી..હાઁ, ઉન માઁસાહારી ચૂહોં ને સ્વર્ગસ્થ શ્રીરામેશ્વર શર્મા જી કે શવ કો બુરી તરહ કુતર ખાયા..!!"

યહ સમાચાર દેખકર, મુઝે પ્રતીત હો રહા હૈ કિ, આદરણીય શ્રી દાદા સાહબ ફાલ્કે સે શુરૂ હુઈ, હમારી ફિલ્મ ઉદ્યોગ કી મહાન ધરોહર, જિસે બાદ મેં, શ્રીસત્યજિત રાય, શ્રીબાસુચેટરજી, શ્રીઋષિ `દા, શ્રીગુરૂદત્ત જી ઔર ન જાને કિતને તપસ્વીઓં ને અપને તપ સે, સંભાલે રખા, નવપલ્લવિત કિયા, ઉસે અપને મૃત્યુપશ્ચાત, હમેં દાન કિયા..!! 

ઉસ મહાન ધરોહર કો, ભલી ભાઁતિ સઁભાલ ને કે બજાય, આમીરખાન-કિરન ખાન ઔર રામગોપાલ વર્મા, જૈસે કલાભક્ષી માઁસાહારી ચૂહેં મિલકર અપના પાપી પેટ ભરને કે લિએ, ચારોં ઓર સે ફૂઁકતે હુએ, બુરી તરહ કુતર રહે હૈં..!!

હમ લાચાર હૈં ક્યોંકિ ઇસ દેશ કા સેંસર બોર્ડ ભી, સરકાર કે મંત્રીઓં કી તરહ ભ્રષ્ટ હો ચુકા હૈ?

હમ તો,આમીરખાન કો ભી ચેતા રહે હૈં,`જાગ બોસ.ડી.કે.આમીર ઝાગ..!! વર્ના જબ દર્શક જાગ જાયેંગે તો, કહના પડ઼ેગા,`ભાગ બોસ.ડી.કે.આમીર ભાગ, સાબુન કી શક્લ મેં તુ તો નિકલા કેવલ ઝાગ?"

અબ મૈં તો યહાઁ વિરામ લે રહા હૂઁ, પર આપ અપની પ્રબુદ્ધતાપૂર્ણ  ટિપ્પણી  કરને  કે  લિએ  મત  રૂકના..!!

http://mktvfilms.blogspot.com/2011/07/blog-post_08.html

માર્કણ્ડ દવે ૤ દિનાંક-૦૮-૦૭-૨૦૧૧.

6 comments:

 1. Very nice article, Dave Bhai shree.

  However, I differ at certain aspects here,…… ( few minor differences )

  1. Yess agree.
  Suratis and Parasis have very common use of “gaali-galoch”, and their each and every sentence either starts or ends with gaali and it’s very normal for them, since they are used to that way.

  2. IMO, Amir khan never had any clean image before, and in fact in the movie “Earth”, he had already used the words like Bhen* and Madar* , before even other stars started in the movie s like Omkara, our Vidhya ben in Ishqiya and Kareena ben in Golmaal 3, and even in movies like B- word in “no one killed Jessica” and recent one “yeh saali zindagi” , also full of free style gaali-galoch.


  3. Yess,.. dada Kondke had lines like,
  "andheri raat mein, diya tere haath mein...
  saanson ko jho karde mand...aisa kamaal hai in haathon mein..."

  And if you remember,.. we had nearly bans on Vidhata’s song – Saat saheliyaan khadi khadi,… and “ KhalNayak’s : Choli ke peechhe kya hai,…..etc in the past, by All India Radio.

  Also, if you had seen the movie Khakhi” of our Ameet uncle, a dialect comes in the movie, when Big B speaks,… “ Saala, hum uun logon ki maarne ki sochte hai,.. aur, Tum log hamaari hi maarte ho “ Lol !

  4. IMHO, RK never gave any clean film. He was amah-chor, Ghantii-chor, Maha-Ustaad and cornered his own family girls ( Till Karishma came and bounced the nude thighs on the song of “ sexy sexy sexy muje log bole “ ) RK used the new girl in each movie and tried to expose her the best he can, could it be
  Simmy in mera naam joker going for pee,
  Nargees’s love life,
  Premrog’s rape on Padmini,
  Our Gujarat’s Dimpuben in Bobby
  Nude Zeenut SSS, and tehn inviting V C shlka on set to build politician relationship
  10percent nude Simmy in movie “ Sidhdharth” with Shashi Kapoor
  or exposed breast feeding Madakini in “Ram teri Ganga Maili” !
  RK was a shanaa, badmaash Chor and k used all new girls just to expose them, bodily the best he can.

  Just my 2 cents .

  Regds.

  rakesh15 ( P_Jani)

  ReplyDelete
 2. Very nice article, Dave Bhai shree.

  However, I differ at certain aspects here,…… ( few minor differences )

  1. Yess agree.
  Suratis and Parasis have very common use of “gaali-galoch”, and their each and every sentence either starts or ends with gaali and it’s very normal for them, since they are used to that way.

  2. IMO, Amir khan never had any clean image before, and in fact in the movie “Earth”, he had already used the words like Bhen* and Madar* , before even other stars started in the movie s like Omkara, our Vidhya ben in Ishqiya and Kareena ben in Golmaal 3, and even in movies like B- word in “no one killed Jessica” and recent one “yeh saali zindagi” , also full of free style gaali-galoch.


  3. Yess,.. dada Kondke had lines like,
  "andheri raat mein, diya tere haath mein...
  saanson ko jho karde mand...aisa kamaal hai in haathon mein..."

  And if you remember,.. we had nearly bans on Vidhata’s song – Saat saheliyaan khadi khadi,… and “ KhalNayak’s : Choli ke peechhe kya hai,…..etc in the past, by All India Radio.

  Also, if you had seen the movie Khakhi” of our Ameet uncle, a dialect comes in the movie, when Big B speaks,… “ Saala, hum uun logon ki maarne ki sochte hai,.. aur, Tum log hamaari hi maarte ho “ Lol !

  4. IMHO, RK never gave any clean film. He was amah-chor, Ghantii-chor, Maha-Ustaad and cornered his own family girls ( Till Karishma came and bounced the nude thighs on the song of “ sexy sexy sexy muje log bole “ ) RK used the new girl in each movie and tried to expose her the best he can, could it be
  Simmy in mera naam joker going for pee,
  Nargees’s love life,
  Premrog’s rape on Padmini,
  Our Gujarat’s Dimpuben in Bobby
  Nude Zeenut SSS, and tehn inviting V C shlka on set to build politician relationship
  10percent nude Simmy in movie “ Sidhdharth” with Shashi Kapoor
  or exposed breast feeding Madakini in “Ram teri Ganga Maili” !
  RK was a shanaa, badmaash Chor and k used all new girls just to expose them, bodily the best he can.

  Just my 2 cents .

  Regds.

  rakesh15(P_Jani)

  ReplyDelete
 3. " યે ફિલ્મ બચ્ચોં કે લિયે નહીં હૈ, હમને વયસ્કોં કે લિયે હી,
  સેન્સર સર્ટિફિકેટ માંગા થા..!!"

  Gazab lekh lakhyo chhe... vaat to ekdam vajbi chhe aapni maryada aapno aatma kahe tya sudhi atkavama chhe...

  Ekad lekh Facebook na fayda gerfayda vishe lakhone.... tamari vichar ane kalam kaik alag bhat upjavshe e vaat nakki...

  Khub Khub Abhinanadan...

  --
  Thanks and Regards,

  Sanjay Thorat
  "Convert life into celebration"

  ReplyDelete
 4. Markand Bhai Shree:

  Thanks for the links,.. and sure, the title is terribly,... terrific and horrible.

  Jaag,... " Boss- D. K." Amir Zhaag !! Lololol

  The only thing I had hoped that, this Boss D K goes to that Ravindra bhai

  for some related work, and those banner scenes also be seen in the movie.

  http://www.bombaylives.com/index.php/deadly-surname.html

  Lololololololololololololololol.

  After free style of Gaali Galoch in many mnay NRI movie,...... like Monsoon wedding, Om Puri's all NRI series of movies,

  Omkara, Yeh saali zindagi, No one killed Jessica, ( many many others ) and finally this one adds one more to it,.. if somone had already bored to listening " Ghantta" kind of dialects in Munnabhai's series of movies!

  Bravo, bollywood and congrats for this kind aa achievement ! Surely, you are not any behind than Hollywood of any holy work, unless you now start posing our buty-queens Ash., Priyanks total ude like Sandra, Julia and Nicole ! That will be a true milestone - good going !

  Still remember the dialect of Neha Dhoopiya in ( Tere bin laden / Phas gaya re Obama movie ) , ( rajat Kapootr Starred ) in which she speaks as a gang queen, advising her other lady villain teams,...: : " Condom laga ke uus ka rape karna " Lol !

  And Sarita Chaudhari / Rekha in " Kaamsutra a love tale : "They eat the meat , ride the meat and put the meat into the meat !" Lol

  And sure, besides the movies like "girlfriend" - a les movie in which the audience came outta theater in india

  after half the movie and destroying the furniture there,... and fire ( wanking / masturbating scenes and lesbo sex ) how can we forget our Bachchhan Saheb ( besides Nishabda/Cheenikum and Kank )and Jackie shorff in the movie " Boom"

  which had to taken off by the Govt, in which oral sex scenes were portrayed and yess the recent "LSD" movie with an open rape, besides the Bandeet Queen.

  Anu Agarwal's Cloud door or Mona Chopra's Red swastik competes the " Basic Instinct" movies pretty well, and oly hope that Lara/Sus/ Ash/Priya will someday in the movies like " Eyes wide shut"

  sooner than rather later, I pray God ! Hurrah !

  What to say about our Bolly Industry !! Just a Big Wooooooow !

  Good going, Folks !! Entertaining, haan !! ;)

  ,,,,,,,,,,,,,

  ReplyDelete
 5. Thanks for the links Markand Bhai.

  Just completed, watching the movie.

  IMO, movie is the combination of other two similar junkie junk movies –
  Love Sex and dhokha and Yeh saali Zindagi.

  Aamir has made this movie mainly for the purpose of free style “gaali-galoch” and to show us real ‘Vaaghari-vaad’ and Dhed-Bhangii’s community, that he is familiar with and coming from this mama-bhaanja’s cunning team, from !!

  Movie is a complete crap, a total garbage,
  with no story line, no direction, no dialects, no good holding sequences, and absolutely, no nothing.

  In the first 30 minutes, a viewer decides to stop this junk movie, more than a 30 times.

  IMHO, If someone in a wrong impression of aamir’s other goldie musical movies and got lost and wandered in this movie, he would find himself trapped in this Shiite pudding and imho, aamir honestly deserves to have two tight slaps from a viewer for this crappie-crap, junkie-junk, a total non-sense, baqwaas, BC level of, a garbage movie, which tops in gaalaa-gaali, to all of the other movies released so far till date, by our Bollwood.
  IMHO, aamir surely deserves some rotten tomatoes and smelly eggs with stale vegetables added right on his face, for this precious golden nugget, that he has ever delivered, so far ! What a Pity ! Mamu-Bhaanje, you both are backward classie nuts, and you have proved it very well, this time !!

  ReplyDelete

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.