Wednesday, October 19, 2011

વાતનું વતેસર (ગીત.)
વાતનું વતેસર (ગીત.)


વાતનું વતેસર,જાણે આકરું થયું..!!

થૈ નજર એકને, ભારે લફરું થયું..!!

વાતનું વતેસર......,


અંતરા-૧.


કર  હજુ,  લટુડાં - પટુડાં, મૂરખ  ઈશ્કને?

થૈ અસર છે..ક  માનો, બાળમરણું થયું..!!

વાત નું    વતેસર,   જાણે  આકરું  થયું..!!

થૈ   નજર  એક ને......,


અંતરા-૨.


ખોટા   સંબંધ  સહુ ને, ખાટાં  છે ફળ?

કૈંક કસર રહી ગઈ, મન ખાટું થયું..!!

વાતનું  વતેસર, જાણે આકરું થયું..!!

થૈ   નજર  એક ને......,


અંતરા-૩.


આકરો બુખાર કરે, વાયડો પ્રલાપ..!!

નાગાને મન તો, માનો તાપણું થયું..!!

વાતનું  વતેસર, જાણે  આકરું થયું..!!

થૈ   નજર  એક ને......,


અંતરા-૪.


પ્રેમ  કરો  તોય  શું, ના કરો તોય શું?

કોણ સાથે આવે, કોણ આપણું થયું..!!

વાતનું  વતેસર, જાણે  આકરું થયું..!!

થૈ  નજર એક  ને, ભારે લફરું થયું..!!

વાતનું  વતેસર, જાણે  આકરું થયું..!!

માર્કંડ દવે.તા.૧૯-૧૦-૨૦૧૧.

No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.