Saturday, October 8, 2011

યાદોને ખોબલેથી. (ગીત)
યાદોને ખોબલેથી. (ગીત)


યાદોને  ખોબલેથી વીણી હજી હું એકઠી કરું..!!

ત્યાંતો મન આકાશે કણ-કણ થઈ તું શાને ઊડે..!!

અંતરા - ૧.


સહરાઈ પ્રખર તાપનું, હજી હું મારણ  કરું..!!

ત્યાંતો ઝાંઝવાંનું છદ્મ નીર થઈ તું સામે મળે..!!

યાદોને ખોબલેથી વીણી હજી હું એકઠી કરું..!!

અંતરા-૨. 


નયનોમાં પ્રેમરસ ઝીલીને, હજી હું પીવા મથું..!!

ત્યાંતો સ્નેહાશ્રુનું અવિરત ટપક થઈ તું શાને સરે..!!

યાદોને ખોબલેથી વીણી હજી હું એકઠી કરું..!!

અંતરા-૩

પત્તાં સજાવી સ્વપ્નમહેલ હજી હું રચવા મથું..!!

ત્યાંતો બેરહેમ આંધીનું રૂપ લઈ તું શાને વહે..!!

યાદોને ખોબલેથી વીણી હજી હું એકઠી કરું..!!

અંતરા -૪.

સમસ્ત અસ્તિત્વથી ચાહ્યા પછી,હજી હું પ્રેમ શીખું..!!

ત્યાંતો ડગમગ પ્રેમથી અલવિદા કહી તું શાને રડે..!!

યાદોને ખોબલેથી વીણી હજી હું એકઠી કરું..!!

ત્યાંતો મનાકાશે કણ-કણ થઈ તું શાને ઊડે..!!

માર્કંડ દવે.તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૧.

No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.