Monday, January 10, 2011

રે માસી,તારી કરમ-કહાણી..!!

રે માસી,તારી કરમ-કહાણી..!!

" રે માસી, કેવી તારી, કરમ   કહાણી..!!
 ભરખી ગૈ મોંઘવારી, ભરમ  જવાની..!!"


===========

પ્રિય મિત્રો,

મોંઘવારીબહેનના,  શેતાન 
નામના ભાઈ  સાથે  ફોન પર, એક વાતોડિયા,પણ કાચા-પાકાં બહેરાં માસીબાનો રોંગ લેન્ડ લાઈન નંબર લાગી ગયો પછી જો થઈ છે?

નોંધઃ છેલ્લે રમૂજી ઑડીયો ડાઉનલૉડ  કરવાનું ભૂલતા નહીં.

===========

"એલાવ, તમે કોણ છો?"

"  હું? હું  શેતાનસિંગ, જરા મોંઘવારીબહેનને ફોન આપોને?"

" શેતાનસિંગ? મોંઘવારીબહેન? આતે કેવાં નામ?"

" હવે ફઈએ પાડ્યાં તે રાખ્યાં..!! હો..હો..હો..હો..હો."

" ભૈ, તમે હસ્યા તે પરમાણે જાણે..કે તમારુ નામ  તો બરાબર, પણ બહેનનું નામ મોંઘવારી?"

"  એનું  નામ મોંઘી છે, પણ ભાઈઓને ખર્ચો બહુ કરાવે છેને? એટલે બધા એને મોંઘવારી કહે છે..!!"

" તે, હેં શેતાન ભૈ, તમારે મોંઘવારી..સૉરી મોંઘીબહેનનું શું કામ છે?"

" આ એની દીકરીનું લગન છે, તે  એની ભાભી જોડે સાડીઓ લેવા જવાનું હતું એટલે, મોંઘી હોય તો એને આપોને?"

" ભૈ, આ હાડીઓ તો અમારા જીગ્નેસના લગનનીય લાવવાની છે,પણ આ તમારા કાકા કોઈનું હોંભળે તારેને?"

" માસી, તમે મોંઘીને ફોન આપશો?"

" આ ગયા વખતે, એક વરહ પહેલાંજ અમારા મોટા છોકરાના લગનમાં ધાર્યા કરતા વધારે ખરચ થઈ ગયું, તમેજ કો` ઉપરાઉપરી ખર્ચા પોસાય?"

" ના પોસાય, માસી કોઈને ના પોસાય? મોંઘવારીને તમે બોલાવી?"

"  ભોગ લાગ્યા છે, તે હું મોંઘવારીને બોલાવું? મારા બોલાવે થોડીજ આવે છે? આખી પ્રજા એનાથી ત્રાસી ગઈ છે..!!"

" માસી, હું મારી બહેન-મોંઘીની વાત કરું છું. ઘરમાં બીજું કોઈ હોયતો તેને ફોન આપશો?"

" કેમ ભૈ,  અત્તારમાં બપોરે  તો ઘરમાં  બીજું કોણ હોય? તમારે શું કામ હતું?"

" માસી કહ્યુંને, લગનની સાડીઓ ખરીદવા જવાનું છે?"

" અરે,હા..!! તમે કહ્યું`તું, જોને આ ઉંમર થઈ તે ઘડી પહેલાંનુંય યાદ નથી રહેતું, શું કરવું?"

" માસી, મારે મોડું..થા..ય...છે....એ..!!"

" હા ભૈ, તમારા કાકાનેય સવારે ઉઠવામાં રોજ મોડું  થઈ જાય, એમને ઉઠાડવાની લાયમાં મારી ચાય ઠરી જાય છે હું  કરવું..!!"

" મા..સી, મોંઘવારીને....!!"

" હા ભૈ, મોંઘવારીતો કારમી છે, આ ચ્હાના પડીકાંય જોને, કેટલાં મોંઘા? રૂ.૧૪૦/-ની ૫૦૦ ગ્રામ, આવું તે કોઈ દિ` ભાળ્યું?"

" માસી, મા...સી, મા...આ....સી, મોં-ઘ-વા-રી-ને બો...લા...વો..!!"

" હેં ભૈ, આ મોંઘવારી તમારાથી નાની કે મોટી?"

" અ..રે, મા...સી, મારાથી મોટી બ..સ, હવે તો એને બોલાવો?"

" ખરું ભૈ, મોંઘવારી નાની ન હોય, તે  તો કાયમ મોટીજ હોયને, હુંય ભૂંડી કંઈ  હમજી નૈં, ખરી છુંને?"

" હે ભગવાન..!!  કોણ છે..યાર, આ ડોશીથી  મારો કોઈ ઉદ્ધાર કરેતો સારૂં?"

" હાવ હાચું કહ્યું ભૈ, આ કારમી મોંઘવારીમાં અમારો શાક-બકાલાંવાળો છેને તે, એકદિ`નુંય ઉધાર નથી રાખતો.,કોને કહેવું?"

" એ ડોસી, હવે તું મોંઘવારીને બોલાવે છે...કે..પ..છી?"

" અમારા જોશી  હારા છે, હોં  ભૈ, મહુરત જોવામાં બહુ હારા છે, બાજુમાંજ રહે છે,બોલાવી લાવું?"

" અરે, યા..ર ? માસી, મોંઘીને આપો.મોં...ઘીને   આ..પો?"

"  ભૈ, ડાલ્ડા ભાવતું નથી,ને દેશી ઘી પોહાતું નથી ને, હવેતો પચતુંય નથી,  હું કરવું બોલો?"

શેતાન ( પોતાની પત્નીને),"  માથે શું ઉભી છે? આ  ડોસી, મોંઘીબહેનને બોલાવતી નથીને, એની કરમ-કહાણી ભૈડ્યા કરે છે, માસી, આ કયો, `X X X X X X`.., ફોન નંબર છે ?"

" ના ભ..ઈ, આતો `Z Z Z Z Z Z Z`.., નંબર છે..!!"

જોરથી રિસિવર પછાડતાં," આ નવરી ડોસીએ તો શેતાનને ય થકવી નાંખ્યો..!! હે ભગવાન, આવી માસીઓથી મને  બચાવ..!!"

દોસ્તો, આખોય સંવાદ વાંચી નાંખ્યો, લ્યો ત્યારે હવે આ ઑડીયો માણી જુઓ, પણ જોજો હસતા નહીં..., બહેરી માસીના કાને અવાજ અથડાશે..!!

માસીની કરમ કહાણી (ડાઉનલૉડ લિંક)


http://www.4shared.com/audio/ssqb6-PN/Masi_ni_karamkathani.html==========

`ENJOY & COMMENT `

માર્કંડ દવે, તાઃ૧૦ જાન્યુ.૨૦૧૧.

==========

1 comment:

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.