Saturday, March 16, 2013

હે ઈશ્વર, તું જ મળીશ. (ગીત.)હે ઈશ્વર, તું જ મળીશ. (ગીત.)

ખોલીને   જો   એક-એક  પાનું,  તું  જ  તું  મળીશ..!

મારા દિલની કિતાબ  છે  આમાં, તું  જ તું  મળીશ..!

૧. 

વાત   હશેજ  શાયદ,  સાકીને   શરાબની,  કેમકે..!
ઘણી  છે   રંગ છાંટ,  પાને-પાને   જો..!  તું  કળીશ ? 
મારા દિલની કિતાબ  છે આમાં, તું  જ  તું  મળીશ..!

૨.

સકલ  ભાગ્ય  ભાખ્યું   હશે   ભીતર, પણ  તું   જોને..!
વિધાતાનો   પંજો   નડ્યો   પાને-પાને..!  તું  નડીશ ?
મારા દિલની કિતાબ છે  આમાં, તું  જ    તું  મળીશ..!

૩.

આજલગણ  ન  બન્યું  છે, ન   બનશે   કદીય તેમ..!
ચહ્યું    જે  દિલથી,  ફળ્યું  ન   તે  પણ..! તું  ફળીશ ?
મારા  દિલની કિતાબ  છે  આમાં, તું  જ  તું  મળીશ..!

૪.

આખરી   પાનુંને  વળી, છેલ્લા  છે  શબ્દ  આ, લે..!
દીધી  જુબાન કે, પાછો  ના વળું પણ..! તું  વળીશ?
મારા દિલની કિતાબ  છે આમાં, તું  જ  તું  મળીશ..! 

માર્કંડ દવે.તા.૧૬-૦૩-૨૦૧૩.
No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.