Saturday, June 25, 2016

હેં..એવું કેમ ?ચાહે તને, તેને જ અવગણે મન..! હેં..એવું કેમ?
 
અવગણે તને, તેને જ  ચાહે મન..! હેં..એવું કેમ?

માર્કંડ દવે. તા.૨૫ જૂન ૨૦૧૬.

No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.