Sunday, September 18, 2016

પગથિયાં.


લગ્નજીવનનાં પગથિયાં માપવાં ચાર,
 
આકર્ષણ..આક્રોશ..આશ્વાસન...આધાર.


માર્કંડ દવે.  તા.૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬.


No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.