Sunday, September 25, 2016

જોઈએ છે.

જોઈએ છે.
 
નવનિર્મિત ઘરડાઘર માટે,
 
ચીંથરેહાલ   ઢીંગલાં - દાન,
 
( ઝડપી લો, જીવતદાનવીર સન્માનની છેલ્લી તક..! )
 
માર્કંડ દવે.  તા.૦૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬.  


No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.