Tuesday, September 13, 2016

હાયકુ- 'શું થશે?'

હું જાઉં પછી,
 
જગતનું શું થશે?

 
તારું કપાળ..!


માર્કંડ દવે. તા.૦૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬. 

No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.