Monday, October 17, 2016

નામ.

ઊઈ..મા, એમનું નામ પૂછવું તો, હું વીસરી જ ગઈ,

સંભાળવા  આપી ગયા જે, હમણાં  જ, એમનું દિલ..! 


માર્કંડ દવે. તા.૦૪ ઓક્ટૉબર ૨૦૧૬.


No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.